Bewegen we meer of minder dan we zelf denken wanneer we aan ons bureau zitten?

DARE TO DREAM

Bewegen we meer of minder dan we zelf denken wanneer we aan ons bureau zitten?

Situatie

In het eerste jaar Netwerkeconomie krijgen we een module in het tweede semester genaamd: ‘Basiskennis Statistiek en Databases’. We kregen de opdracht om data te streamen uit de fysieke wereld naar een digitaal canvas.

Taak

De volledige opdracht is verdeeld in twee fases. Tijdens de eerste fase moesten we een opgelegde Arduino constructie maken en deze data streamen om wat meer vertrouwd te raken met het volledige proces. Wanneer we alle stappen van fase 1 hebben doorlopen, moeten we deze stappen opnieuw doorlopen, maar dan met een project naar keuze.

Deze stappen gaan van het bouwen van de Arduino tot de data genereren en deze streamen in Excel. Als er eventuele fouten inzitten, kijken hoe deze er gekomen zijn en ze aanpassen tot ik de exacte data kan genereren die ik wil hebben. Deze data moeten we dan inlezen, interpreteren en presenteren via de tool KNIME Workflow.

Actie

Ik wou onderzoeken hoeveel keer ik nu effectief recht sta en door mijn kamer loop wanneer ik aan mijn bureau zit. Dit deed ik telkens tussen 09u00 tot 11u00. Ik wou ook vergelijken of er een verschil inzat tussen de dagen dat ik online les heb en de dagen dat ik vrij ben. Jammer genoeg lukte dit niet om te vergelijken omdat er vooral coachingsmomenten waren en dus geen langdradige online lessen.

Met behulp van de tool ‘Datastreamer’ kan ik rechtstreeks de data die mijn Arduino verzameld doorsturen naar een Excel-bestand, zodat ik dit gemakkelijk kan opslaan om later te gebruiken. Om de juiste data te genereren moest ik de code enkele keren aanpassen om tot de gerichte data te komen, die ik wou hebben. (Zie het filmpje)

Met de tool KNIME Workflow kon ik de gestreamde data in één keer inlezen met behulp van de Excel-file-reader. Hierdoor kan ik gemakkelijk gestructureerde grafieken opvragen over mijn data.

Resultaat

Enkel het opvragen van de grafieken is natuurlijk niet genoeg. Om de essentie eruit te halen moeten ze worden geïnterpreteerd. Als we de gegevens van 13 mei omrekenen, dan zien we eigenlijk dat ik maar 1,5% van de volledige 2,5 uur beweeg.

Reflectie

Op de foto zien we de verbeterpunten in het proces, maar dat zijn natuurlijk niet de enige verbeterpunten die ik heb. Ik heb gemerkt dak ik vaak wat oppervlakkig kan kijken naar een technisch probleem wanneer ik het niet meteen opgelost krijg. Wat ik doorheen deze opdracht vooral heb geleerd is dat het antwoord al snel te vinden is door mij een klein beetje te verdiepen in de materie.

Onderwerp: Q&A voor project “data streamen vanuit de fysische wereld naar een digitale canvas”. (z.d.). Geraadpleegd 19 mei 2020, van https://leho-howest.instructure.com/courses/6309/discussion_topics/49050

Tutorial Basic Starter Kit for UNO V1.0.2019.07.24 (5).pdf 1 / 83. (z.d.).

Docenten: Ann Deraedt en Lansen Puttemans

PIR Motion sensor code not working well. (z.d.). Geraadpleegd 26 mei 2020, van https://forum.arduino.cc/index.php?topic=667720.0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *