Wat met het jeugdwerk in de zomer van 2020?

DARE TO DREAM

Wat met het jeugdwerk in de zomer van 2020?

Momenteel heerst het van de onzekerheden rond de zomer van 2020 onder de deelnemers van het jeugdwerk. Zal mijn kamp nog mogen doorgaan, wat als we geen annulatieverzekering hebben, moeten we bepaalde maatregelen nemen, moet ik mij nog inschrijven om leiding te geven op de speelpleinwerking…

Door de Coronacrisis botsten we al op enkele moeilijkheden met Chiro Okido Gullegem. De 4 jongste groepen gingen op weekend gaan in midden maart, jammer genoeg begon de lockdown net wanneer we op weekend zouden vertrekken. Doordat het zo laat geannuleerd werd krijgen we enkel maar de poetskosten terug. De vraag nu is, hoe gaan we deze schulden dekken, laten we de ouders het volledige bedrag nog steeds betalen of schieten we dit voor uit de chirokas.

Ook bij vzw Speelpleinwerking Katjeduk merkten we verschillende obstakels. Begin mei wordt er elk jaar een inschrijfdag gehouden waarbij ouders hun kind voor de zomer kunnen inschrijven. Dit gebeurt in persoon zodat de hoofdleiding hier kan bij helpen en antwoorden op gestelde vragen. Deze inschrijfdag zal dus digitaal moeten verlopen. Een optie kan zijn om te werken via een Google-form document en met een online chatprogramma om vragen te beantwoorden.

Eind mei zal de beslissing vallen of de zomerkampen al dan niet mogen doorgaan en of er alternatieven zullen zijn die wel mogen gebeuren. Het is momenteel dus nog afwachten in spanning en verder online voorbereiden zodat we op schema zitten als de zomerkampen mogen doorgaan.

Alles corona. (2020, maart 12). chiro.be. https://chiro.be/corona

Speelpleinwerk & corona: Vraag en antwoord. (z.d.). Geraadpleegd 3 mei 2020, van https://www.speelplein.net/InDeKijker/speelpleinwerk–corona-vraag-en-antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *