Lezing Theory U

DARE TO DREAM

Lezing Theory U

Op woensdag 18/12/2019 ben ik gaan luisteren naar Ingrid Larik die een interactieve lezing gaf over Theory U. Deze lezing ging door in Howest The Square samen met de tweede en derdejaars studenten netwerkeconomie.

Organisaties zijn conversaties! In een wereld vol transitie moeten we meer van ego- naar het ecosysteemdenken toe werken. Dit wil zeggen samenwerken om de tot de wortel te gaan van de ‘wicked problems’.

Het was een zeer leerrijke lezing en het heeft me zeker aangezet om over het onderwerp na te denken. Door deze theorie toe te passen binnen een bedrijf kan iedere werknemer helpen om de werking naar een hoger niveau te tillen.

Introductie voor mijn uitdaging

Bij het schetsen van mijn uitdaging gebruik ik de STAR-methode. STAR staat voor situatie, taak, activiteiten en resultaat.

Situatie

Ik was wat geschrokken met de resultaten van mijn vorige uitdaging. Hierdoor ben ik maandag 16/12 op consult geweest bij Filip, dit bracht al wat meer licht aan de situatie, maar ik zat nog steeds met vragen. Dinsdag na het gesprek met Rogier 17/12 over de module logisch probleemoplossen kwam ik terug in het lokaal en hoorde ik Amber Campe van het tweede jaar netwerkeconomie praten met Ann Deraedt over uitdagingen. Ik ben dan naar Ann geweest en ik heb mijn vragen en bedenkingen uitgelegd. Zij wist mij te vertellen dat het niet aan de uitdaging lag, maar eerder aan de manier hoe ik deze documenteer. Terwijl we een moment zochten om nog eens samen te zitten zag ik in haar online agenda dat ze de dag erna een lezing had over Theory U. Ik zei toen enthousiast dat ik dat boek in mijn kast had staan, Ann stelde direct voor dat ik dit als volgende uitdaging kon gebruiken en dat we erna dan samen konden zitten om de leerdoelen te bekijken.

Taak:

Ik werd dus verwacht om 08u30 in lokaal 1.008 om de introsessie over Theory U mee te volgen. Samen met de tweede en derde jaarstudenten van netwerkeconomie zaten we klaar om te luisteren naar Ingrid Larik. Er werd verwacht dat je aandachtig luisterde en meedeed met de interactieve sessie. Na deze lezing werd er verwacht van mij dat ik de inhoud koppelde aan de richting die ik volg, Netwerkeconomie. Binnen deze richting moet ik de inhoud koppelen aan de leerdoelen die ik tegen het einde van het semester moet behalen. Dit gaat niet zomaar, je moet ze kunnen beargumenteren en kunnen aantonen hoe je deze behaald hebt.

Activiteiten

Doorheen de sessie maakte ik notities en nam ik actief deel aan de opdrachten, deze heb ik achteraf aangevuld met de verschillende nieuwe inzichten die ik heb gekregen door het gesprek met Ann. Ten slotte koppelde ik de lezing aan de leerdoelen die ik nog niet (volledig) heb behaald die binnen dit kader passen.

Ik heb de verschillende fasen gestructureerd en dit procesmatig aangepakt. In het totaal heeft dit ongeveer een week geduurd, maar ik heb er in het totaal een twaalf uur aan bezig geweest. In de eerste fase ben ik naar de lezing gegaan, in de tweede fase heb ik met Ann de lezing besproken en al gekeken welke leerdoelen ik er eventueel kon aankoppelen. Deze heb ik dan verder uitgewerkt en nogmaals doorgenomen samen met Ann. Ten slotte werkte ik de finale versie uit en diende ik het geheel in.

Uit dit proces heb ik heel wat geleerd over hoe ik de volgende uitdaging zal aanpakken. Dit zal waarschijnlijk nog steeds niet perfect zijn, maar dit komt wel naarmate ik hier vaker op oefen.

Resultaat

Ik ben heel blij dat ik ben gaan luisteren naar Ingrid. Het boek was in de eerste instantie aangeraden door mijn mama, zij zei dat ik dat zeker eens moet lezen en dat dit kan van pas komen in de richting netwerkeconomie. Ik wist nog niet volledig waar het over ging, maar nu heb ik een duidelijk beeld van wat ik kan verwachten.

Ik heb geleerd hoe ik iets abstracts, in dit geval de leerdoelen, kan koppelen aan een concreet iets, de interessante lezing. Ik heb ook mijn verslag leren aanvullen door deze leerdoelen en door te reflecteren op wat ik al had opgemerkt tijdens de lezing. Hierdoor heb ik geleerd dat er veel meer achter een uitdaging zit en dat er vaak wat meer uitleg wordt verwacht voor je een duidelijke schets kan indienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *